Om Kvinder i Musik

Kvinder i Musik blev dannet i 1980 for at støtte kvinders aktive indsats i musiklivet og for at få en tiltrængt fornyelse og afbalancering, især mht. musikaktiviteter af eksperimenterende art og på områder, der ikke traditionelt har været præget af kvinder.

Kvinder i Musik har siden 1980 afholdt flere hundrede egne koncerter/arrangementer og været medarrangør af talrige store arrangementer.
Vi har programsat flere end 600 værker, hvoraf mange har været uropførelser og /eller skrevet til de medvirkende kunstnere.
Over 1200 professionelle kunstnere har medvirket i vores regi med værker inden for alle musikkens genrer, komponeret af kvinder og så vidt muligt med kvinder på scenen.

Kvinder i Musik arbejder for, at skabende kvinder skal have deres naturlige plads i det professionelle musikliv.

Kvinder i Musik arbejder for ligestilling i musiklivet bl.a. i form af en virtuel dokumentation, som er under udvikling.
Via en digitalisering af indholdet af scrapbøger bliver aktiviteter, komponister og udøvere, anmeldelser, interviews, artikler og billeder m.m. fra foreningens start og frem gjort synlige og søgbare, se kvinderimusik.dk/aktiviteter/

Kvinder i Musik har indtil nu udgivet
5 online artikler (2009 og frem)
40 Nyhedsbreve (2001 og frem)
3 Årsskrifter (2002-2004)
14 Kvinder i Musik (1992-2000)
26 KIM-NYT (1984 - 1992)
Alle udgivelser er gjort søgbare, se  kvinderimusik.dk/udgivelser/

Kvinder i Musik er aktivt med i netværket WIMUST, Women in Music Uniting Strategies for Talent.  Se kvinderimusik.dk/wimust/