Anmeldelse, Forum for Kvindeforskning 1986 nr. 1, Musikbiblioteket nr. 3, 1986 (15-05-1986)

Marianne Ljungberg: Musernes kunst – Fra muse til menneske, Tante Sophies musikhistorie m.m.

Anmeldelse af tidsskriftet Forum for Kvindeforskning 6. årgang nr. 1: Nye toner: Musernes kunst – kvindernes musik. Redigeret af Inge-Lise Paulsen i samarbejde med Inge Bruland, Ewa Dabrowska (nu Eva Maria Jensen) og Tove Krag i Musikbiblioteket, udg. af Bibliotekarforbundets faggruppe for Musikbibliotekarer, 1986 nr. 3

Tilbage til Aktivitetsoversigt fra 1980 og frem
(indskrevet efter Kvinder i Musiks scrapbøger)

Forfattere