Artikel, Därfor försvann skärmen i München, Tonfallet nr. 9, 1991 (01-09-1991)

Margaret Myers: Därför forsvann skärmen i München, Tonfallet 1991/9
“Inom den internationella musikvetenskapen finns sedan ett tiotal tilbaka en ny forskningsinriktning. Den har hittils fått väldig lite uppmärksamhet i Sverige. Den tar upp frågor omkring förhållandet mellen musik och kön. Kön som en påverkande faktor har länge undersökts i förhållande till bildkonst och litteratur, även i Sverige, med dess förhållande till musiken, musikhistorien, musikpedagogiken, musikvetenskapen och musikskapandet har precis börjat undersökas av ett fåtal musikologer. …”

Tilbage til Aktivitetsoversigt fra 1980 og frem
(indskrevet efter Kvinder i Musiks scrapbøger)

Forfattere