Artikel, Kønsroller hæmmer kvinder i musiklivet, Berlingske Tidende 1. november 1982 (01-11-1982)

Jens Brincker: Kønsroller hæmmer kvinder i musiklivet, Berlingske Tidende 1.11.82
“Det samlede engagement, som er forudsætningen for et stort kunstnerisk arbejde, kan kun de færreste kvinder tillade sig.”
Om Emma Hartmann, om Nordiske Kammermusikdage på Hässelby Slott samt interview med Inge Bruland, medinitiativtager til Kvinder i Musik.

Tilbage til Aktivitetsoversigt fra 1980 og frem
(indskrevet efter Kvinder i Musiks scrapbøger)

Komponister

Forfattere

Medvirkende