Artikel, Mål og muligheder efter kvindernes kulturfestival, Land og Folk, 9. februar 1984 (09-02-1984)

Helle Høgsbro, Randi K. Pedersen og Hannah Zacharias: Mål og muligheder efter kvindernes kulturfestival, Land og Folk 9.2.1984

Heri om musikindslagene i festivalen og Kvinder i Musik: “… Efter de sidste måneders strabadser er man så småt gået i gang med overvejelserne til næste års festival. Et halvt år har været alt for lidt til for eksempel at “bestille” nye teaterforestillinger og musikprogrammer.
Af praktiske grunde har man derfor ikke haft mulighed for at møde stykker af mere kendte kvindespecifikke teaterarbejdere, ligesom de klassiske musikprogrammer ikke har fået en tilfredsstillende udformning.
De manglende ressourcer i festivalgruppen burde her have været opvejet ved et tættere samarbejde med den udmærkede organisation, Kvinder i Musik (KIM). Ad den vej kunne man have understreget den rivende udvikling, der er i gang netop på dette område.
Derimod har den rytmiske musik og jazzen været i focus under festivalen. Den har ligget som et bånd fordelt over hele måneden og har absolut udgjort et trækplaster. …”

Tilbage til Aktivitetsoversigt fra 1980 og frem
(indskrevet efter Kvinder i Musiks scrapbøger)

Forfattere
, ,