Artikel, Minister vil have flere kvinder i musik, Politiken, 18. marts 2015 (18-03-2015)

Birgitte Kjær: Minister vil have flere kvinder i musik – Kønsfordelingen på den rytmiske musikscene er helt skæv, og det vil kulturministeren nu have gjort noget ved.

Kulturminister Marianne Jelveds kommende musikhandlingsplan vil  – for at skabe opmærksomhed om kønsuligheden – blandt andet have flere kvinder ind i ledelsen på spillestederne, samt bede spillestederne registrere, hvor mange mandlige og kvindelige kunstnere, de har haft på scenen.

Mere musik – fra en stærk fødekæde, Musikhandlingsplan 2015 – 2018,
se kum.dk/fileadmin/KUM/Documents/Publikationer/2015/Mere_musik_fra_en_st%C3%A6rk_f%C3%B8dek%C3%A6de_16_05.pdf

Tilbage til Aktivitetsoversigt fra 1980 og frem
(indskrevet efter Kvinder i Musiks scrapbøger)

Forfattere
,