Artikel, Musiklivets kvinnor får egen förening, Tonfallet nr. 9, 1991 (01-09-1991)

Cecilia Aare: Musiklivets kvinnot får egen förening, Tonfallet 1991/9
Kvinnor i musiklivet har nu fått en egen förening. Efter förebild från bland annat Danmark har “Förening med kvinnor i Musik” bildats. En första manifestation blir den stora musikfestival som anordnas i Halmstad den 22. – 24. november. …”

Tilbage til Aktivitetsoversigt fra 1980 og frem
(indskrevet efter Kvinder i Musiks scrapbøger)

 

Forfattere