Artikel, Det smukke køn ved klaveret, Diamanten, nr. 1, 2015 (03-01-2015)

Lisbeth Ahlgren Jensen: Det smukke køn ved klaveret – kvindelige musikere og komponister havde det længe svært med at trænge igennem som selvstændige kunstnere. især var det en sejlivet myte, at kvinder til nød kunne klare at fortolke mændenes musik, mens de ikke ejede evnen til at komponere.

Læs hele artiklen på mags.datagraf.dk/detkongeligebibliotek/39/22

Tilbage til Aktivitetsoversigt fra 1980 og frem
(indskrevet efter Kvinder i Musiks scrapbøger)