Artikel, Tør hvor andre tier, DMT (Dansk Musik Tidsskrift nr. 3 2005/06 (15-12-2005)

Marlene Dröge Nielsen
Tør hvor andre tier – en kommentar med spørgsmålet Hvor er kvinderne? til artikel af Rikke Krabbenhøft Det grå gulds møde i Suså i DMT nr. 2 2005/06

Tilbage til Aktivitetsoversigt fra 1980 og frem
(indskrevet efter Kvinder i Musiks scrapbøger)

 

Forfattere