Artikel, Tryk på musikken, Bibliotek 70, 1984 nr. 2 (01-02-1984)

Fagligt forum, Orientering ved Stig V.S. Hansen: Tryk på musikken, Bibliotek 70 1984:2
Af artiklen: “Musikbiblioteket præsenterer oftere end de fleste faggruppeblade artikler med sociologiske indfaldsvinkler til det biblioteksfaglige.
I 1983 nr. 3 fokuseres på kvinder i musik. Kvindelige udøvere er nogenlunde velkendte og velbeskrevne. Anderledes med kvindelige komponister. Derfor stiftedes i 1980 foreningen “Kvinder i Musik”, hvis formål er at “medvirke til at forbedre vilkår for kvinders professionelle arbejde i musiklivet. Dette skal ske gennem støtte til forskning, aktiv musikudøvelse samt kompositorisk og pædagogisk virksomhed indenfor såvel klassisk som ny musik.
Foreningen har oprettet et arkiv, hvis virksomhed beskrives af Tove Krag. I arkivet opbygges node- og lydsamling, ligesom man indsamler og registrerer litteratur om kvindemusik.
Tove Krag efterlyser relevant materiale, samtidig med at enhver indbydes til at benytte arkivet, som huses af Det kgl. danske Musikkonservatoriums bibliotek.
Man kan læse mere om “Kvinder i Musik” i tidsskriftet “Modspil” 1983 nr. 22, et temanummer om kvinder i musik. …”

Tilbage til Aktivitetsoversigt fra 1980 og frem
(indskrevet efter Kvinder i Musiks scrapbøger)

Forfattere

Medvirkende