Hexehyl / kvinde big band under ledelse af Hanne Rømer (12-10-2019)

Hexehyls nodesamling blev af Hanne Rømer doneret til Kvinder i Musiks Arkiv, hvorfra samlingen i 2006 blev overdraget til Det Rytmiske Konservatoriums bibliotek