Invitation, møde om Kvinder og musik – en ny forskningstradition på Instituttet, 7. maj 1986 (07-05-1986)

Invitation til debatmøde onsdag den 7. maj 1986 på Musikvidenskabeligt Institut, København
“Gennem de sidste 5 – 6 år er der blevet arbejdet mere systematisk med emnet kvinder og musik på MI. Dette arbejde er dels resulteret i en række specialer, dels i de to nyligt udkomne publikationer Kvinders Former (Årbog for Kvindemusikforskning 1986) og Nye Toner (Forum for Kvindeforskning 1986); disse publikationer kan studeres i biblioteket.
Det er mødets formål at fremme en intern diskussion på instituttet af holdninger, resultater og perspektiver inden for dette forskningsområde,” Niels Krabbe  (institutbestyrer, MI).

Der vil være korte oplæg af Inge Bruland, Ewa Dabrowska (nu Eva Maria Jensen), Lisbeth Ahlgreen Jensen, Niels Krabbe og Pia Rasmussen.

Tilbage til Aktivitetsoversigt fra 1980 og frem
(indskrevet efter Kvinder i Musiks scrapbøger)

Forfattere
, , , , ,