Kronik, Kvinnor på mote? Oslo, Aftenposten, 29. juli 1988 (29-07-1988)

Nina Karin Monsen: Kvinnor på mote? Kronik i Aftenposten 29.8.88
“I forbindelse med at Nordisk Forum samler tusenvis av kvinner til konferanse og kulturudfoldelse i Oslo i et arrangement, som pågår i over en uke fra og med imorgen, går Nina Karin Monsen tildels kraftig i rette med denne formen for kjønnsbestemt isolasjon, som hun kaller det. – Motetenkning og isolasjonstaktikk fører neppe til frihet, fremholder hun i dagens kronikk.”

Tilbage til Aktivitetsoversigt fra 1980 og frem
(indskrevet efter Kvinder i Musiks scrapbøger)

Forfattere