Kvinder i Musik, generelt om starten på foreningen og FN’s 2. Verdenskvindekonference i København 14. – 30. juli 1980 (14-07-1980)

I sommeren 1980 var København vært for FN’s 2. Verdenskvindekonference den 14. – 30 juli.

Musikhistorisk Museum i København åbnede i denne anledning udstillingen “Kvinder Komponerer”, hvortil museumsinspektør Ole Kongsted havde udarbejdet et katalog af samme titel med 9 siders indledende tekst “til belysning af danske kvindelige komponister og deres virksomhed gennem 200 år.”
Desuden indeholder kataloget navne, årstal og – hvor der har kunnet findes materiale – en kort tekst om ikke mindre end 339 danske kvinder, som har skrevet musik af én eller andet art op gennem historien.

Parallelt med det større katalog “Kvinder komponerer” stod Musikhistorisk Museum også for en 7 siders udgivelse “Kvindelige komponister i Europa – et overblik” af forfatteren Grethe Holmen.

Kvinders musik var også et emne, som blev taget op under verdenskvindekonferencen/den parallelle ngo-konference, idet den amerikanske musikforsker Jeannie Pool holdt oplæg om kvindelige komponister som Clara Schumann og Fanny Mendelssohn, som den amerikanske kvindemusikforskning havde gravet frem fra musikhistoriens massegrav.

Inspireret af bl.a. Jeannie Pool indkaldte en gruppe danske kvinder – Birgitte Alsted, komponist, Elisabeth Brodersen, musikpædagog, Inge Bruland, lektor ved Musikvidenskabeligt Institut, København, Grethe Holmen, journalist og forfatter, Ulla Kappel, cembalist, Anne Kirstine Nielsen, musikstuderende og Diana Pereira, komponist – i Dansk Musiktidsskrift november 1980 til ”stiftende generalforsamling i sammenslutning til fremme af kvinders muligheder inden for musik” den 28. november 1980.

 Dette var starten på Foreningen  ”Kvinder i Musik” – kaldet ”KIM.”

Forfattere
, ,

Medvirkende
, , , , , ,