Oplæg, Musik som ikke-rationel bevidsthedsform – den kønsmæssige dimension, august 1983 (14-08-1983)

Hanne Tofte Jespersen: Musik som ikke-rationel bevidsthedsform – den kønsmæssige dimension, et oplæg på Det 9. Nordiske Musikforskermøde. august 1983

Tilbage til Aktivitetsoversigt fra 1980 og frem
(indskrevet efter Kvinder i Musiks scrapbøger)

Forfattere