Referat, stiftende generalforsamling i Foreningen “Kvinder i Musik”, kaldet KIM, 28. november 1980 (28-11-1980)

Referat ved Anne Kirstine Nielsen af stiftende generalforsamling den 28-11-80 på Musikvidenskabeligt Institut, Klerkegade 2, Kbh. i Foreningen ”Kvinder i Musik” – kaldet ”KIM”

Af referatet pkt. 3: “Anne Kirstine Nielsen fortalte, med udgangspunkt i Kvindekonferencerne i sommer i Kbh, om baggrunden for indkaldelsen til stiftende generalforsamling i foreningen til fremme af kvinders muligheder indenfor musik.
Det er tanken at foreningen yder moralsk og (efterhånden også) økonomisk støtte til kvinder i musik. Det første tænkt som stimulerende samarbejde og fællesskab, etablering af gode kontakter og forsøg på at bryde isolationen for at give kvinder mod og muligheder for at realisere sig i musiklivet. Det sidste begyndende med systematisk “mediearbejde”, koncertarrangementer, oplysende arbejde (om støtteordninger og ansøgningsmuligheder), kontingenter – og “gratis” arbejdskraft – f.eks! Gode idéer til indsamling af penge modtages gerne!
I Europa og USA eksisterer allerede flere steder lignende foreninger, som er interesserede i at samarbejde med os.”

Af referatet pkt. 5: “Der valgtes en bestyrelse på 7 medlemmer (Birgitte Alsted, Inge Bruland, Eva Bruun Hansen, Grethe Holmen, Ulla Kappel, Anne Kirstine Nielsen og Diana Pereira).
Bestyrelsen konstituerer sig selv og sidder til ca midt i marts -81, hvor der indkaldes til ordinær generalforsamling. I den forløbne tid vil vi kontakte potentielle medlemmer.”

Tilbage til Aktivitetsoversigt fra 1980 og frem
(indskrevet efter Kvinder i Musiks scrapbøger)

Forfattere

Medvirkende
, , , , , , ,