Udnævnelse af operasangerinden Valdis Hamerik til æresmedlem af Kvinder i Musik, april 1991 (15-04-1991)

Et egentlig dokument med udnævnelsen ses ikke i Kvinder i Musiks scrapbøger eller arkiv, men af artiklen “To æresmedlemmer af KIM” i KIM-NYT nr. 27, september 1991 fremgår, at to æresmedlemmer er udnævnt i foråret 1991: Valdis Hamerik og Grethe Kolbe.I samme KIM-Nyt findes Inge Brulands artikel “Fra en dansk musikerfamilie, operasangerinden Valdis Hamerik og hendes mor, Margaret E. Williams”.

Derimod findes i scrapbogen et takkebrev fra operasangerinden Valdis Hamerik, dateret 18.11.1991, med flg. tekst: “Til foreningen “Kvinder i Musik”, bestyrelse, redaktionen for “KIM-Nyt” og forfatteren af den lange, smukke artikel om min mor og mig – Inge Bruland – vil jeg her gerne bringe en dybfølt, varm tak.
Jeres vedtagelse i foråret 1991 om at udnævne mig til æresmedlem, lige som KIM-Nyt gav i sit novembernummer en usædvanlig fin præsentation med en hjertelig lykønskning tilføjet, glædede mig overordentligt meget.
At blive æresmedlem af jeres idealistiske musikforening er for mig overmåde værdifuldt. Så gerne ville jeg gøre noget til gengæld for jer, hvis ikke helbredshensyn stod i vejen.
Her vil jeg blot gerne takke hver især, som har bragt mig den store glæde at hilse mig velkommen i jeres kreds på en så smuk  måde, som den i gav mig her i november 1991″.
Jeres hengivne Valdis Hamerik

Tilbage til Aktivitetsoversigt fra 1980 og frem
(indskrevet efter Kvinder i Musiks scrapbøger)

Medvirkende