Artikel, Læs om rock, Politiken, 21. ...

Artikel, Læs om rock, Politiken, 21. januar 1985

Abelone Glahn: Læs om rock, en omtale af ROSA, Dansk Rocksamråd, hvori Kvinder i Musik er nævnt som en af samarbejdspartnerne Tilbage til Aktivitetsoversigt fra 1980 og frem (indskrevet efter Kvinder i Musiks scrapbøger)