Interview, Med taktstok i kvinnekampe...

Interview, Med taktstok i kvinnekampen, Verdens Gang Oslo, 9. august 1988

Eira Kjernlie: Med taktstok i kvinnekampen, VG Oslo, 9.8.88 “Camilla Kolchinsky har ført en lang kamp. Som en av verdens få kvinnelige dirigenter har hun måttet slåss for sin taktstokk mot mannlig konservatisme. I dag svinger hun taktstokken foran all verdens orkestre og for kvinnesaken i musikermiljøet. …” Tilbage til Aktivitetsoversigt fra 1980 og frem […]