Artikel, Få kvinnor bland tonsättarne...

Artikel, Få kvinnor bland tonsättarne och deres musik når inte ut …, Tonfallet 8. oktober 1982

Ewa Bågårdh: Få kvinnor bland tonsättarne ogc deres musik når inte ud…, Tonfallet 8.10.82, s. 2 – 3 “Varför finns det så få kvinnliga tonsättare i Norden? Är det skillnad på mäns och kvinnors sätt att komponera? Varför har kvinnors verk gömts och glömts? Det är tre stora frågor som har dominerat årets Kammarmusikdagar på […]