Køn og Kunst, Kulturkontakten, septem...

Køn og Kunst, Kulturkontakten, september 2004

Kulturkontakten, tidsskrift udgivet af Kulturministeriet, september 2004, Tema: Køn og Kunst Af indholdet: Jeppe Villadsen:  Koncertstøtte under lup, “Der er en massiv mandlig overvægt, når Statens Kunstfond hvert år uddeler legatmidler … (side 4 – 8) Marianne Strøm Hansen: Den store forskel, “Hvorfor har kvinder sværere ved at sælge deres kunst end mænd? …”, en […]