Artikel, Kvinnor i Musiken, STIM-NYTT...

Artikel, Kvinnor i Musiken, STIM-NYTT nr. 1, 1989

Om “KIM i Danmark”, kilder: Radioprogrammet Radio Ellen, Sveriges Radio og Kvinnobulletinen nr. 5 – 6, 1988, om “De kvinnliga pionjärerna”, komponisterne  Elfrida Andrée og Helena Munktell samt om “Rockmusiken tände tjejerna!, kilde: Katharina Brette: The curse has been lifted, 10 tjejband i Låt Tusen Stenar Rulla, se The Curse has beeb Lifted Tilbage til […]