Anmeldelse, Musikken og makten, Ny Ti...

Anmeldelse, Musikken og makten, Ny Tid, Oslo, 13. august 1988

Kjell Skyllestad: Musikken og makten, Ny Tid, Oslo, 13.8.88 Musiklitteraturen yngler av beskrivelser av menn – barske, modige, besluttsamme menn, triumferende eller tragiske – skildret på Dynasti-maner av fanfaretemaer og brassklanger, av paukehvirvler og seiersrytmer. Gjennom de romantiske tonedikt velter den maskuline selvdyrkelsen fram fra sats til sats med hovedtemaets prestige og utfoldelsesret i ryggen. […]