Omtale, Mary Queen of Scots, Kvinder ...

Omtale, Mary Queen of Scots, Kvinder i Musik Årsskrift, 2002

Forfatter: Inge Bruland På baggrund af afhandling af Liselotte Sørensen: Kan kvinder skrive opera?En socialhistorisk undersøgelse af kvindelige komponisters rolle i operahistorien. Musikvidenskabeligt Institut, Københavns Universitet 2002