Invitation, møde om Kvinder og musik ...

Invitation, møde om Kvinder og musik – en ny forskningstradition på Instituttet, 7. maj 1986

Invitation til debatmøde onsdag den 7. maj 1986 på Musikvidenskabeligt Institut, København “Gennem de sidste 5 – 6 år er der blevet arbejdet mere systematisk med emnet kvinder og musik på MI. Dette arbejde er dels resulteret i en række specialer, dels i de to nyligt udkomne publikationer Kvinders Former (Årbog for Kvindemusikforskning 1986) og […]