Kronik, Kvinnor på mote? Oslo, Aftenp...

Kronik, Kvinnor på mote? Oslo, Aftenposten, 29. juli 1988

Nina Karin Monsen: Kvinnor på mote? Kronik i Aftenposten 29.8.88 “I forbindelse med at Nordisk Forum samler tusenvis av kvinner til konferanse og kulturudfoldelse i Oslo i et arrangement, som pågår i over en uke fra og med imorgen, går Nina Karin Monsen tildels kraftig i rette med denne formen for kjønnsbestemt isolasjon, som hun […]