Musik & køn

Musikbranchen vil igen i 2016 belyse kønsskævheder i musiklivet
I april i år satte Politiken fokus på den fortsatte skæve kønsbalance ved blandt andet årets Tinderbox-festival. Dette fik igen debatten om de manglende kønsbriller i dansk musikliv til at blusse op! Ved Talk Town, ngo-konferencen i Kødbyen i relation til den internationale Women Deliver-konference i København, var ubalancen i fokus ved Dansk Komponist Forenings heldagskonference den 19. maj.
Nu går en række musikorganisationer - Dansk Musiker Forbund, Dansk live, Gramex, Jazz Danmark og Dansk Artist Forbund - sammen om igen at kortlægge og sætte fokus på kønsbalancen i musikken for at få afdækket, om der er sket ændringer siden seneste undersøgelse i 2011.
"De kunstnere, som publikum oplever på scenen, er en del af en stor branche, og vores målsætning er at komme rundt om alle led i musikbranchen, både musikundervisere, pladeselskaber, managers, bookere, producere og teknikere" siger Lena Brostrøm, forkvinde i Dansk Artist Forbund.
Se mere på gramex.dk/konsbalancen-i-musikken/

*

Langt mellem kvinder på scenen - det er overskriften på Ditte Gieses artikel i Politiken den 12. april 2016. "Den fynske musikfestival Tinderbox har kun 2 kvinder på programmet. "Grotesk" siger forsker, mens Odense Kommune mener, at der ikke er nogen kvinder at hyre."
Læs hele artiklen på politiken.dk/ibyen/koncert/ECE3155701/aarets-tinderbox-99-maend-og-2-kvinder-paa-scenen/

*

Se også DR Kulturs opfølgning 12.4.16 på www.dr.dk/nyheder/kultur/musik/5-bud-saadan-faar-man-flere-kvindelige-musikere-paa-festivalerne og www.dr.dk/nyheder/kultur/musik/5-bud-saadan-faar-man-flere-kvindelige-musikere-paa-festivalerne

*

Minister vil have flere kvinder i musik - dvs. i den rytmiske musik, hvor Marianne Jelved i sin kommende musikhandlingsplan bebuder "flere kvinder ind i ledelserne af spillestederne  samt opmærksomhed på kønsuligheden i bookingen.
Læs mere på politiken.dk/kultur/musik/ECE2592950/nu-skal-musikbranchen-have-kvinder-paa-toppen/

*

Fremtidsperspektiver i dansk musikliv – med diversitet som katalysator for at finde nye vej. Konference arrangeret af Statens Kunstfond den 1. december 2015 i Dansehallerne i Valby
Program og deltagerliste, se www.kunst.dk/kunstomraader/musik/initiativer/ispa-i-malmoe-og-koebenhavn/
Heidi Rottbøll Andersen, Living Institute. Se materiale her
Robert Franken, blogger, Huffington Post, se digitaletanzformation.wordpress.com/2015/12/05/parameters-of-change-equality-as-a-success-factor/
Lis Raabjerg Kruse, musiker og retoriker: MusikUdenFilter

*

Kvinder i Kunst - en undersøgelse af danske kvindelige kunstneres levevilkår 2006 - 2007.
Karen Sjørup og Charlotte Kirkegaard, Center for Ligestillingsforskning, Roskilde Universitetscenter. Udarbejdet for Kunstrådet, udgivet 2007
Læs rapporten på http://www.kunst.dk/db/files/kvinder_i_kunst_1_1.pdf

*

Om køn som kategori i musik og musikforskning
"Inden for musik og musikforskning er der en vis frygt for og modvilje mod at bruge begrebet køn som kategori. Musik er efter manges mening et abstrakt sprog, og derfor er kønnet uden betydning for det musikalske udtryk. Historisk set er det dog tydeligt, at kvinder og mænd har haft så ulige sociale og uddannelsesmæssige vilkår i forbindelse med musik, at deres musikalske aktiviteter har været højst forskellige.
For eksempel har mandlige komponister i forrige århundrede bredt sig over hele det musikalske spektrum og skrevet såvel symfonier og operaer som i de små former, mens kvindelige komponister i samme periode har holdt sig inden for de små former og skrevet sange og klaverstykker.
I dag står vi med to synspunkter:
1) Hvis kvinder og mænd har lige sociale vilkår, så vil deres musik være præget af deres individuelle personlighed, ikke af deres køn. Og 2) Sexualiteten spiller en så stor rolle i skabelsen af al kunst, at den vil komme til udtryk i værket. Og selv om det er særdeles problemfyldt at analysere sig frem til det, så er der nogle musikologer, f.eks. den amerikanske Susan Mc Clary*, der har gjort interessante forsøg i den retning."

Inge Bruland, docent og musikforsker, 1993 

Susan Mc Clary: Feminine Endings (1991)