Konference, Kvinnliga tonsättare i No...

Konference, Kvinnliga tonsättare i Norden – från sekelskiftet till nutid, Nordiska kammarmusikdagar, Hässelby Slott, 22. – 26. august 1982

Nordiska kammarmusikdagar / Nordiske Kammermusikdage på Hässelby Slott, Stockholm 22. – 26. august 1982 Tema: Kvinnliga tonsättare i Norden från sekelskiftet till nutid Arr: Hässelby Slott – nordiskt kulturcentrum i samarbete med Kvinder i Musik – KIM och Kungl Musikaliska Akademien. Programråd: Gunnar Larsson och Hans Åstrand, Musikaliska Akademien, Bo Wallner, Musikhögskolan i Stockholm, Eva […]

Konference, Nordisk Musikromantik, No...

Konference, Nordisk Musikromantik, Nordiska kammarmusikdagar, Hässelby Slott, 16. – 20. august 1981

Nordisk Musikromantik, Nordiska kammarmusikdagar / Nordiske kammermusikdage  med konferens om kvinnans roll i nordiskt musikliv, Hässelby Slott, Stockholm, 16. – 20. augusti 1981 Arr. Hässelby Slott – Nordiskt Kulturcentrum i samarbete med Regionsmusiken och Kgl. Musikaliska Akademien Programråd: Anders Jansson, direktör for Regionsmusiken, Gunnar Larsson, chef for Musikmuseet i Stockholm, Birger Olsson, Intendent för Hässelby […]