Takkebrev til CKF, Center for Formidl...

Takkebrev til CKF, Center for Formidling af Kvindekultur, Nordisk Forum 88, 11. august 1988

Takkebrev fra Kajsa Dahlström, Stiftelsen Globträdet (børneteater) til CFK, Center for Formidling af Kvindekultur, dateret 11.8.88 Af indholdet: “Kära vänner! Med det här brevet vill jag tacka er för en fantastisk insats till Nordiskt Forum. Det var verkligen en förmån at få vara med! Delta bland alla andra kvinnor under en hel vecka! Det var […]