Koncert, Det Kvinnliga Spelrummet, Ko...

Koncert, Det Kvinnliga Spelrummet, Kompagnisalen, 27. november 1993

Koncert i Kompagnisalen, Kompagnistræde 39 i København Program Ida Gotkowsky (f. 1933) Ur Caracteres (minutstycken för violin och piano) Louise Farrenc (1804 – 1875) 2me Sonate pour Piano et Violon, op. 39 Ruth Crawford Seeger (1901 – 1953) Sonata for Violin and Piano Mist Thorkelsdóttir (f. 1960) Ceciliana (1990) Clara Schumann (1819 – 1896) Nr. […]

Konference, Nordisk Musikromantik, No...

Konference, Nordisk Musikromantik, Nordiska kammarmusikdagar, Hässelby Slott, 16. – 20. august 1981

Nordisk Musikromantik, Nordiska kammarmusikdagar / Nordiske kammermusikdage  med konferens om kvinnans roll i nordiskt musikliv, Hässelby Slott, Stockholm, 16. – 20. augusti 1981 Arr. Hässelby Slott – Nordiskt Kulturcentrum i samarbete med Regionsmusiken och Kgl. Musikaliska Akademien Programråd: Anders Jansson, direktör for Regionsmusiken, Gunnar Larsson, chef for Musikmuseet i Stockholm, Birger Olsson, Intendent för Hässelby […]