Konference, Kvinnliga tonsättare i No...

Konference, Kvinnliga tonsättare i Norden – från sekelskiftet till nutid, Nordiska kammarmusikdagar, Hässelby Slott, 22. – 26. august 1982

Nordiska kammarmusikdagar / Nordiske Kammermusikdage på Hässelby Slott, Stockholm 22. – 26. august 1982 Tema: Kvinnliga tonsättare i Norden från sekelskiftet till nutid Arr: Hässelby Slott – nordiskt kulturcentrum i samarbete med Kvinder i Musik – KIM och Kungl Musikaliska Akademien. Programråd: Gunnar Larsson och Hans Åstrand, Musikaliska Akademien, Bo Wallner, Musikhögskolan i Stockholm, Eva […]