Konference, Nordisk Musikromantik, No...

Konference, Nordisk Musikromantik, Nordiska kammarmusikdagar, Hässelby Slott, 16. – 20. august 1981

Nordisk Musikromantik, Nordiska kammarmusikdagar / Nordiske kammermusikdage  med konferens om kvinnans roll i nordiskt musikliv, Hässelby Slott, Stockholm, 16. – 20. augusti 1981 Arr. Hässelby Slott – Nordiskt Kulturcentrum i samarbete med Regionsmusiken och Kgl. Musikaliska Akademien Programråd: Anders Jansson, direktör for Regionsmusiken, Gunnar Larsson, chef for Musikmuseet i Stockholm, Birger Olsson, Intendent för Hässelby […]