WIMUST

Women in Music Uniting Strategies for Talent, er en organisation oprettet i 2011 af Kvinder i Musiks italienske søsterorganisation: Fondazione Adkins Chiti: Donne in Musica.

WIMUST er EU-finansieret og administreres af EACEA, et netværksprogram bestående af 39 kvindemusikorganisationer i 25 EU-lande.

WIMUSTs formål:

At opmuntre regeringer til at antage EU-resolutionen vedtaget den 10. marts 2009 vedrørende ligestilling og lige adgang for mænd og kvinder inden for scenekunsten*.

WIMUST vil ændre landskabet for de tusindvis af europæiske kvinder, som komponerer og skaber alle former for musik: klassisk, samtidsmusik, elektronosk musik, pop, musik til reklamer, jazz, techno, rock, worldmusic og folk-music samt musik til uddannelse på alle niveauer, - for amatørmusikere, film, TV, og til lydinstallationer.

Se www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do

Aktiviteter:

WIMUST rundsender løbende information om europæiske kvindelige komponister og skabere af musik til politiske beslutningstagere, medierne, musikaktører og interessenter.

WIMUST undersøger mekanismer, som skaber ulighed og udfærdiger statistikker om programsætningen af kvinders musik i de offentligt finansierede institutioner; opdaterer eksisterende musikdatabanker og musikarkiver med udarbejdelsen af Europæisk Årbog om Kvindelige Komponister og Skabere af Musik og promoverer sloganet: "Kvinder og musik kan ikke undværes i kulturudviklingen".

I 2011 var Italien vært for kvindelige musikforskere fra Spanien, Tyrkiet og Italien med tremåneders ophold, imens kvindelige komponister fra Østrig, Rumænien, Cypern, Italien og Storbritannien ankom til opførelser af nye værker, som var bestilt hos dem af WIMUST.

I august 2012 skrev WIMUST breve til 1.000 EU-orkestre (symfoni-, kammer-, ung­doms-) og til jazzfestivaler i EU med opfordring til at programsætte værker af kvinder.

Ligeledes i 2012 kom musikforskere fra Østrig, Serbien, Storbritannien og Italien. Komponister med nye værker kom fra Bulgarien, Cypern, Tjekkiet, Danmark, Finland, Stor­britannien, Italien, Luxembourg, Polen, Portugal, Spanien og Ukraine.

En projektbeskrivelse med oversigt over deltagende organisationer findes på www.donneinmusica.org.

I 2013 udgav WIMUST en europæisk årbog om nulevende kvindelige komponister og skabere af musik.

I 2013 var de to danske musikere Marie Wärme, accordeon, Kvinder i Musik, og Pia Boda, komponist og saxofonist, IMPRA, i Fiuggi, hvor de blandt andet gav koncerter på flere skoler, hvor de spillede Pia Bodas musik, se optagelser fra deres koncert den 13. november 2013 i Lazio på www.youtube.com/watch.

WIMUST har også sendt en opfordring til alle europæiske regeringer og medlemmer af nationale parlamenter (deputerede, senatsmedlemmer) med opfordring til at antage EU's resolution fra 2009.