Artikel, Få kvinnor bland tonsättarne och deres musik når inte ut …, Tonfallet 8. oktober 1982 (08-10-1982)

Ewa Bågårdh: Få kvinnor bland tonsättarne ogc deres musik når inte ud…, Tonfallet 8.10.82, s. 2 – 3
“Varför finns det så få kvinnliga tonsättare i Norden? Är det skillnad på mäns och kvinnors sätt att komponera? Varför har kvinnors verk gömts och glömts? Det är tre stora frågor som har dominerat årets Kammarmusikdagar på Ha¨sselby Slott, Något entydigt svar på frågorna gavs inte, men man kom kanske en bit på väg …”

Artiklen efterfølges af
Stig Jacobsson: … men mycket finns ända på skiva! Tonfallet 8.10.82, s. 3 – 4
“Låt oss nu en gång för alla slå fast att det finns musik skriven av kvinnor! Här kommar en selektiv lista på skivinspelningar

Tilbage til Aktivitetsoversigt fra 1980 og frem
(indskrevet efter Kvinder i Musiks scrapbøger)

Forfattere
,